Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.
poniedziałek, 16 luty 2015 00:00

„Nurly Zhol” to „Droga Przyszłości”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Obecna cena ropy i innych surowców energetycznych eksportowanych przez Kazachstan spowodowała korektę planów rozwoju tego kraju i dostosowanie jej do światowej koniunktury. Prezydent Nursułtan Nazarbajew ogłosił „Nurly Zhol”- „Drogę Przyszłości”.

Prezydent w odpowiedzi na kryzys postanowił dokonać korekty polityki gospodarczej. Jest to już druga próba jaką przejdzie Kazachstan. Pierwsze poważne działania antykryzysowe odbyły się w latach 2007-2009. Zakończyły się one sukcesem.
Skarbonką po którą sięgnie Kazachstan jest Narodowy Fundusz Rozwoju. W latach gdy sytuacja na rynkach zagranicznych była korzystna, a ceny ropy i innych eksportowych surowców były wystarczająco wysokie to tam kierowano wolne środki. 
Kwotę około 10 miliardów dolarów wykorzystano do walki z kryzysem w latach 2007-2009. Prezydent uznał, ze obecnie następuje ten właśnie okres, kiedy należy wykorzystać te zasoby. Czy pomogą one stymulować gospodarkę? Na lata 2015-2017 przeznaczono dodatkowe finansowanie w wysokości trzech miliardów dolarów rocznie.
Prezydent nie chce ich przeznaczyć do działań krótkoterminowych. Mają one być skierowane do dalszej transformacji gospodarki. Zwłaszcza – na rozwój transportu, energetyki, infrastruktury przemysłowej i społecznej, małej i średniej przedsiębiorczości.
Po pierwsze uruchomione zostaną preferencyjne kredyty dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zapewni to realizację projektów w przemyśle spożywczym i chemicznym, budowę maszyn, a także rozwój w sektorze usług. Po drugie państwo wykupi część „złych" kredytów.
W celu lepszego handlu zostanie zbudowana infrastruktura specjalnych stref ekonomicznych w tym "Khorgos - Brama Wschodnia" i "Narodowy Petrochemiczny Przemysłowy Technopark" w Atyrau i Tarazie.
Kontynuowana będzie budowa kompleksu EXPO 2017. Organizacja tej imprezy wymaga dalszego rozwoju infrastruktury zarówno lotniczej- (aby port lotniczy w Astanie osiągnął przepustowość 7,1 mln osób rocznie), jak i samochodowej. Wśród wyróżniających się projektów wyróżnia się projekt łączący np. zachodnie Chiny z Europą Zachodnią.
Powyższe ma zostać połączone z planem pobudzenia gospodarczego, w którym będzie brało udział ponad 100 zagranicznych firm. Inwestycje widziane globalnie mają utworzyć makroregiony w oparciu o system hubów.
Konieczne jest, aby zakończyć pracę kształtowania infrastruktury istniejących specjalnych stref ekonomicznych jak i zbadać kwestię budowy w regionach nowych stref przemysłowych. Mają one na celu rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przyciągnięcie dodatkowych inwestycji. Obecnie duże zainteresowanie inwestycjami w modernizację obiektów użyteczności publicznej okazuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Islamski Bank Rozwoju, jak również prywatni inwestorzy. Budżet będzie musiał udzielić dodatkowych gwarancji inwestycyjnych.
Przykładowo Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju, EBOR i IDB gotowi są przeznaczyć kwotę około 9 mld USD na 90 priorytetowych projektów. Dedykowane fundusze skierowane zostaną na wsparcie działalności inwestycyjnej, zapobieżenie obniżeniu dochodów i stymulowaniu tworzenia nowych miejsc pracy.
Kazachstan starając się być liderem zmian w regionie postanowił zorganizować takie wydarzenia jak EXPO 2017. W założeniu ma być to skok cywilizacyjny. Wybudowana infrastruktura (zwłaszcza drogowa) będzie służyła wszystkim obywatelom. Niestety „skok” ten będzie musiał być wykonany w ramach kryzysu. Dzięki polityce gospodarczej uzgadnianej z instytucjami finansowymi na świecie kraj ten jest w pełni wiarygodny dla tych instytucji. Z drugiej strony posiada sporo własnych zapasów. Zdeponowanie tego w nowoczesny przemysł może tylko się opłacić.

Read 1183236 times Last modified on sobota, 14 marzec 2015 23:10