Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Nowe horyzonty kazachstańsko- polskiej współpracy gospodarczej. Wizyta Romana Wasilenko w Polsce

Opublikowano w Polityka

 

 

 

 

Dnia 14 kwietnia 2016 w Warszawie odbyła się VII sesja kazachstańsko- polskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Gospodarczej. Do kazachskiej delegacji, na czele której stał wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wasilenko, weszli przedstawiciele organów państwowych Kazachstanu, w tym zarząd „Krajowej Agencji ds eksportu i inwestycji" Kaznex Invest, Międzynarodowe Centrum Finansowe Astana, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych „KazATO "oraz inne zainteresowane organizacje.

 Na posiedzeniu omówiono perspektywy rozwoju kazachsko-polskiej współpracy gospodarczej, w szczególności w dziedzinie przemysłu innowacyjnego oraz rolniczego; nowych wyzwań w zakresie transportu i logistyki, turystyki, ochrony środowiska, budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz terenów przemysłowych, dywersyfikacji struktury eksportu Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej strony w interesie polskiego biznesu leży prywatyzacja w Kazachstanie. Wspomniane tematy stanowiły podstawę obrad Komisji.

 Strony uzgodniły plany rozwoju partnerstw handlowych i wspólną realizację nowych projektów inwestycyjnych. Równolegle odbyło się spotkanie- seminarium biznesowe z udziałem polskich przedsiębiorstw. Na spotkaniu zaprezentowano instrumenty polityki gospodarczej Kazachstanu, w tym te odnoszące się do prywatyzacji, projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, międzynarodowej wystawy "EXPO-2017" oraz tworzenie międzynarodowego centrum finansowego " Astana".

 W zakresie prawnych podstaw nowego etapu intensyfikacji kazachsko- polskiej współpracy gospodarczej R. Wasilenko poinformował zgromadzonych o korzyściach i możliwościach potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców w związku z początkiem stosowania od dnia 1 maja 2016 umowy o współpracy pomiędzy Republiką Kazachstanu i Unii Europejskiej w zakresie wzmocnionego partnerstwa UE; celów i priorytetów rządu określonych w planie narodu "100 konkretnych kroków,"

 Współprzewodniczący Komisji R. Wasilenko oraz wiceminister Polski Radosław Domagalski-Łabędzki zauważyli, że lata 2016-2017 roku powinny być przełomowe w rozwoju i realizacji szeregu dwustronnych projektów. Zapewnić to może: przystąpienie Kazachstanu do WTO, co jest potwierdzeniem przyłączenia Kazachstanu do Top 30 najbardziej rozwiniętych krajów; przyłączenie do OECD ostatecznie udział Polski w "Expo-2017" i inne wspólne wysiłki. Szczególną uwagę zwrócono na opracowanie ram prawnych i współpracy międzyregionalnej.

 Strona polska docenia starania Kazachstanu w celu zapewnienia dynamicznego wzrostu gospodarczego, polityki tego kraju ku konsekwentnej realizacji reform systemowych i efektywnej współpracy z europejskimi i międzynarodowymi strukturami finansowymi i gospodarczymi. Delegacja Kazachstanu poinformowała również o zbliżającym się Forum Ekonomicznym w Astanie.

 Strona polska, oficjalnie poinformowała o powołaniu przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Polskiego Komisarza Narodowego odpowiedzialnego za udział Polski w "Expo-2017" i planach udziału w prezentacji zaawansowanych technologii w dziedzinie alternatywnych źródeł energii.

 Należy przyjąć z uznaniem, że Polska jest głównym partnerem handlowym i gospodarczym Kazachstanu w Europie Środkowej o obrotach sięgających 1,35 mld dolarów amerykańskich. Ponad 70% polskiego handlu zagranicznego z krajami Azji Środkowej stanowiła wymiana z Kazachstanem (w ciągu ostatnich 15 lat dwustronna wymiana handlowa wzrosła 10-krotnie). Program rządu RP zakłada niezmiennie, że Kazachstan jest jednym z pięciu obiecujących rynków gospodarczych, wraz z Brazylią, Kanadą, Turcją i Algierią. W Kazachstanie zarejestrowanych jest już 190 polskich i polsko-kazachskich wspólnych przedsięwzięć.

 Podczas wizyty w Warszawie delegacja kazachska spotkała się także z wiceszefem polskiego MSZ Marek Ziółkowskim. Podczas spotkania strony wymieniły poglądy na temat aktualnych zagadnień dwustronnych i międzynarodowych.

 

 

 

Tags: Azja Centralna Kazachstan współpraca gospodarcza współpraca polityczna Roman Vasilenko