Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Demokracja przyniesie pokój na Bliskim Wschodzie. Wywiad z Ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, Cz. I

Opublikowano w Polityka

 

JE Ramin Mehmanparast ukończył studia MBA w Ottawie. W swojej karierze był doradcą Ministra Spraw Zagranicznych oraz Rzecznikiem MSZ i Wiceministrem Spraw Zagranicznych. OD 2014 r. pełni funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Rzeczpospolitej Polsce.

 

W Europie uważa się, że islam jest monolitem. Proszę powiedzieć jaka jest Pana opinia o zjawiskach jakie dzieją się w świecie islamu?

Wierzę, że w wiele religii posiada wiele wspólnych idei, wszystkie one starają się zapewnić ludziom lepsze życie, poprawę ich sytuacji życiowej oraz ogólną atmosferę pokoju. Ludzie, również w Europie powinni wiedzieć, że islam jest religią pokoju oraz że potrafi on go zagwarantować, ponieważ islam gwarantuje powodzenie ludziom. Naprawdę okropną sprawą jest, że niektóre grupy terrorystyczne, które nie wierzą w islam, oraz w ogóle nie wierzą w żadną światową religię, nazywają siebie muzułmanami, a tak naprawdę chcą zniszczyć wiarę w islam. Podobnie bardzo niedobrą sprawą jest fakt, że niektóre państwa wspierają takie grupy. Pragnę podkreślić, że terroryści nie są muzułmanami, tak jak i nie wspierają żadnej innej religii.

Aktywność takich grup jest całkowicie odmienna od założeń islamu. Każdy kto zna realia islamu może powiedzieć, że są one całkowicie oderwane od działalności jakiejkolwiek grupy terrorystycznej. Najwyższy Przywódca w swoim liście skierowanym do ludzi zachodu, zachęca aby studiować prawdziwy islam, aby prowadzić badania czym jest islam i aby ludzie zdali sobie sprawę, że zachowanie tych grup terrorystycznych wcale nie wiąże się z islamem. Co więcej islam jest całkowicie przeciwny takiemu zachowaniu.Niestety takie postrzeganie jest potęgowane przez fakt, że niektóre kraje, aktywnie je wspierają. To wszystko powoduje niepotrzebne napięcia pomiędzy ludźmi.

Dnia 26 lutego 2016 r. odbyły się wybory do Zgromadzenia Ekspertów oraz parlamentarne jak Pan skomentuje wybory?

Opinia ludzi jest dla nas bardzo ważna, bowiem to wyniki wyborów tworzą naszą przyszłość. To one decydują o naszych losach na najbliższe 4 lata. Co ciekawe, w Iranie po rewolucji islamskiej przeciętnie mamy przeprowadzane jedno głosowanie publiczne co roku. To oznacza, że zarządzanie krajem należy do ludzi i to oni bezpośrednio i pośrednio decydują, którzy liderzy pokierują krajem. Innym aspektem jest fakt, że niedawno zostało podpisane porozumienie w sprawie zdjęcia sankcji z Iranu i obecnie panuje nowa atmosfera współpracy pomiędzy naszymi krajami a zwłaszcza Iranem oraz krajami zachodu. Sytuacja obecna jest bardzo ważna dla naszego regionu, tym bardziej, że w naszej gospodarce staramy się udoskonalać.

Jak Pan widzi sytuacje w świecie Islamu jak Syrii lub Iraku?

W wielu krajach muzułmańskich, a zwłaszcza Syrii i Iraku rzeczywiście panuje dużo problemów. Wynikają one z faktu, że wiele krajów wpływa na sytuację wewnętrzną. Dlatego powinniśmy wspólnie znaleźć przyczyny tych problemów, co pozwoli tę sytuację naprawić „od korzenia”. Problemem jest, że niektóre państwa, nawet potęgi, a zwłaszcza Stany Zjednoczone tworzą określone grupy terrorystyczne, a następnie je wspierają, po czym decydują, kto jest dobrym terrorystą, a kto jest złym terrorystą. Następnie starają się doprowadzić do sytuacji, że niektórzy (Ci dobrzy) terroryści będą się ich słuchać co pozwala im się umacniać. Dlatego należy uważnie myśleć o prawidłowości takich decyzji. My uważamy, że terroryzm stanowi poważne zagrożenie dla każdego człowieka na świecie. Tak więc sytuacja w Syrii, Iraku, ale i Jemenie, Bahrajnie czy Libii i w innych krajów nie jest dobra. Wszystkie te kraje posiadają wspólny problem i dlatego można je rozpatrywać łącznie: niektóre kraje finansują terroryzm. Niektóre z krajów są ponadto ważnymi odbiorcami ropy naftowej od grup terrorystycznych, a to jest już bardzo niebezpieczne. Plan rozwiązania konfliktu jest w istocie bardzo prosty- decyzje w tych krajach powinny być rozwiązane przez demokrację, ale taką prawdziwą demokrację. Wszystkie kraje, a zwłaszcza kraje Bliskiego Wschodu powinny stworzyć atmosferę, że partycypacja ludzi w sprawowaniu władzy jest rzeczywiście bardzo istotna. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność żeby zapobiegać finansowaniu terrorystów w Iraku i innych krajach. Naszym obowiązkiem jest pomoc niewinnym ludziom. Tak więc powtarzam powinniśmy stworzyć dobrą atmosferę sprzyjającą wyborom z międzynarodowym monitoringiem co do prawidłowości ich przeprowadzenia. Ostatecznie powinniśmy zaakceptować tego kogo ludzie wybiorą. W Iraku odbyły się wybory, ludzie wypowiedzieli się co do swojej przyszłości i co już jest niezwykle dziwne, ale kiedy ludzie dokonali tego wyboru niektóre kraje w regionie były złe i nie zaakceptowały wyników demokratycznego głosowania w kraju. Podobnie niektórzy nie chcą zmian w Syrii, tak samo boją się wyborów demokratycznych w Jemenie, podobnie nie chcą zaakceptować wyborów w Bahrajnie. Uważam więc, że głównym problemem na Bliskim Wschodzie jest odpowiedź na pytanie, czy akceptujemy demokracje czy nie? Niektóre kraje są mocno zaniepokojone wynikami demokracji bo rządzący myślą, że stracą poparcie ludzi. Niestety niektóre z krajów w regionie- nie przeprowadziły w historii jeszcze żadnych wyborów. Fakt ten uważam za bardzo znamienny. Podkreślam jeszcze raz: najlepszą formułą, w każdym kraju na Bliskim Wschodzie jest demokracja. Niestety niektóre kraje nie zaakceptują takiej sytuacji, bo fakt przeprowadzenia wyborów oraz następnie ich wyniki mogą zachwiać podstawami funkcjonowania tych państw. Same boją się opinii ludzi w swoich krajach. To jest niestety źródło problemów w tym regionie i na świecie.

W dniach 28-29 listopada 2015 roku w Teheranie odbył się szczyt energetyczny? Jaka jest jego rola tego wydarzenia dla rynku energii w Europie i Polsce?

Zagadnienia dostarczania energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego są podstawowymi zadaniami jakie stoją przed każdym państwem. Państwa zachodnie tym bardziej potrzebują energii aby móc się dalej stabilnie się rozwijać. Odpowiadając na to pytanie chciałem uwypuklić fakt, że pod względem zasobów gazu ziemnego posiadamy drugą pozycję na świecie, a pod względem zasobów ropy naftowej- czwartą. Co więcej jeśli zsumujemy nasze zasoby to okaże się, że posiadamy łącznie najwięcej zasobów węglowodorów na świecie! Sytuacja taka nastąpiła ponieważ w niektórych krajach występuje tylko gaz ziemny, w niektórych tylko ropa naftowa, a w Iranie występują one łącznie. Mając to na względzie, wiele krajów, a zwłaszcza kraje rozwinięte powinny zagwarantować sobie długookresowy program zaopatrywania się w źródła energii. Zwracam uwagę, ze źródła z których obecnie państwa rozwinięte kupują węglowodory będą dostępne jeszcze przez kilka lat, a później nastąpi sytuacja, w której większość państw, które dzisiaj sprzedają energię nie będą mogły dłużej jej eksportować. Co więcej w przeciągu niewielu lat, te same kraje z państw eksporterów, same zamienią się w importerów gazu ziemnego, ropy lub jeszcze innego źródła energii. Dlatego jest bardzo ważnym, jeśli chce się zbudować program zaopatrzenia własnego kraju w energię  na następne 30-40 lat aby już teraz warto myśleć o dostawcy, który długoterminowo gwarantuje ciągłość dostaw. Iran ma możliwość eksportu węglowodorów: na co najmniej 80 lat ropy oraz 150 lat gazu ziemnego! Tak więc ponieważ liczba źródeł energii jest ograniczona Iran jest tak ważny dla zagranicznych spółek i rządów. Nasze spółki oczywiście również są zainteresowane współpracą z każdą spółką na świecie.

W 2015 r. Iran wystrzelił swojego satelitę w orbitę? Jakie są przewidywania i zadania związane z eksploracją kosmosu?

Każde Państwo potrzebuje rozwoju oraz ulepszania własnych technologii w zakresie technik komputerowych, internetu, systemów komputerowych, czy sieci. Dzieje się tak ponieważ ludzie potrzebują nowych aktywności, posiadają nowe potrzeby, oczekiwania oraz żeby podwyższać status nauki. Dzięki satelicie dostępne będzie wsparcie wielu programów takich jak: rozwój rolnictwa, związanych ze zmianami klimatycznymi. Naprawdę wiele obszarów techniki potrzebuje rozwoju. Z drugiej strony musimy wykorzystywać zdolnych oraz mądrych Irańczyków. Tak więc program ten jest nam potrzebny, aby za jego pomocą będziemy zwiększać nasz dobrostan, obronność i dla wszystkich dziedzin, o których wspomniałem wyżej program ten przynosi korzyści.

Tags: współpraca gospodarcza Iran