Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

25 lat Republiki Uzbekistanu: osiągnięcia i perspektywy. Cz. 2.

Opublikowano w Polityka

 

Władze Uzbekistanu podkreślają, że udało im się opracować własną ścieżkę rozwoju strategicznego, który pozwala im osiągać strategiczne cele. Mechanizm ten pozwala dostać się do grona najbardziej rozwiniętych państw świata. Uzbekistan stara się rozwijać współpracę międzynarodową, za pomocą organizacji międzynarodowych- wskazując na Szanghajską Organizację Współpracy (dalej w skrócie SZOS).


W czerwcu tego roku w Taszkiencie zorganizowano szczyt SZOS. Organizacji tej przewodniczy Uzbekistan w tym roku. Tematy prac zaproponowane przez Uzbekistan dotyczyły  kwestii bezpieczeństwa w regionie i współpracy gospodarczej, a zwłaszcza rozwój i realizacja inicjatyw związanych z rozwojem stosunków międzynarodowych, wzmocnienie ram regulacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności.


Priorytetem było oczywiście zapewnienie spokoju, integralności granic, dalsze wzmocnienie przyjaznych stosunków z innymi państwami.
Jasno klaruje się polityka państwa: Uzbekistan nie dołączy do żadnych bloków polityczno-wojskowych, nie pozwoli na rozmieszczenie na swoim terytorium obcych baz wojskowych.


Od pierwszych lat niepodległości Uzbekistan stara się pomagać rodzinie: chronić macierzyństwo, rodzinę, jak i dzieci. Podkreślając ten priorytet 2016 rok nazwano "Rok zdrowej matki i dziecka." W tym czasie zrealizowano szereg programów rządowych mających na celu podniesienie poziomu i jakości życia.


Osiągnięto 100%  poziomu alfabetyzacji, w kraju powiększany jest potencjał intelektualny, krajowy system edukacji stara się wypełnić współczesne standardy międzynarodowe starając się pogłębiać i aktualizować kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe.


Uzbekistan to jeden z największych i najstarszych krajów Wielkiego Jedwabnego Szlaku. Kraj ten jest szczególnie interesujący dla osób, które poszukują kolorów, gotowi zanurzyć się w bogatej historii Azji Środkowej, którzy chcą poczuć siłę i moc najstarszych miast na świecie i poddać się atmosferze orientalnej baśni.
Warto odnotować, że październiku 2014 roku w Samarkandzie odbyła się 99. sesja Rady Wykonawczej UNWTO, co było potwierdzeniem uznania przez społeczność międzynarodową rolę Uzbekistanu w rozwój turystyki i wzmocnienie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.


Na terenie kraju istnieją największe  i najstarsze miasta ludzkości z setkami zabytków architektury z różnych epok. Samarkanda, Buchara, Chiwa, Shakhrisabz, Termez Kokand znane są na całym świecie. W miastach tych, podobnie jak do Rzymu i Babilonu w swoim czasie, przybywali najlepsze umysły epoki. Byli oni zaskoczeni przez luksusy i przepych panujący w pałacach, ale i minarety, meczety, mauzolea, które były stworzone przez znanych architektów z przeszłości.


Przeolbrzymie dziedzictwo historyczne i kulturowe, unikalne warunki naturalne i klimatyczne Uzbekistanu dostarczają niewyczerpane możliwości rozwoju turystyki.
Goście mają możliwość poznania narodzin wybitnego męża stanu i dowódcy Amira Temura, znanego poety i polityka Zahiriddin Muhammad Babur, spaceru przez kwitnące oazy na pustyni i wzdłuż Złotej Doliny, oraz podziwiać światła dawnych fortów i wiele więcej. To z kolei pozwoli odwiedzającym zobaczyć jeden piękny obraz tej dawnej, ale i w pełni odnowionej cywilizacji!

 

Tags: Azja Centralna Uzbekistan Islam Karimov