Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Nowe horyzonty kazachstańsko- polskiej współpracy gospodarczej. Wizyta Romana Wasilenko w Polsce

Opublikowano w Polityka

Dnia 14 kwietnia 2016 w Warszawie odbyła się VII sesja kazachstańsko- polskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Gospodarczej. Do kazachskiej delegacji, na czele której stał wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wasilenko, weszli przedstawiciele organów państwowych Kazachstanu, w tym zarząd „Krajowej Agencji ds eksportu i inwestycji" Kaznex Invest, Międzynarodowe Centrum Finansowe Astana, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych „KazATO "oraz inne zainteresowane organizacje.

Współpraca nawschodzie.eu i JulStore. Sprzedaż koszulek tematycznych: Kazachstan

Opublikowano w Polityka

 

Pomimo, że nawschodzie.eu jest młodym portalem- posiada już pewne wyniki wśród czytelników. Każdy artykuł posiada przeciętnie 10 tysięcy odsłon, a najpopularniejsze posiadają 18 tyś kliknięć (rekordowy -prawie 25 tyś odsłon). Dalszy rozwój portalu możliwy będzie dzięki komercjalizacji usług. Naszym czytelnikom, głównie miłośnikom WNP chciałem zaproponować serię koszulek dedykowaną państwom WNP. Na początek Kazachstan.

Priorytety Łotwy. Wywiad z eskcelencją Ilgvars Kļava, cz. 2.

Opublikowano w Polityka

 

Ambasador Ilgvars Kļava od 2013 ambasador Łotwy w Polsce, od 2014 ambasador w Rumunii i Bułgarii. Był również dyrektorem Departamentu Stosunków Wielostronnych oraz Departamentu Polityki Bezpieczeństwa. W latach 2004–2008 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2008 do 2013 był ambasadorem Łotwy w Niemczech, zaś w latach 2011–2013 w Kuwejcie. Odznaczony m.in. Orderem Westharda II klasy.

Łotwa historia i teraźniejszość. Rozmowa z Ekscelencją Ilgvars Kļava

Opublikowano w Polityka

Ambasador Ilgvars Kļava

 

Ambasador Ilgvars Kļava od 2013 ambasador Łotwy w Polsce, od 2014 ambasador w Rumunii i Bułgarii. Był również dyrektorem Departamentu Stosunków Wielostronnych oraz Departamentu Polityki Bezpieczeństwa. W latach 2004–2008 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2008 do 2013 był ambasadorem Łotwy w Niemczech, zaś w latach 2011–2013 w Kuwejcie. Odznaczony m.in. Orderem Westharda II klasy.

Memorandum Nursułtana Nasarbajewa- „XXI wiek- świat bez wojen”

Opublikowano w Polityka

 

W trakcie ubiegłotygodniowego szczytu w Waszyngtonie spotkali się przywódcy wielu państw świata. Wśród uczestników był obecny również Nursułtan Nasarbajew- prezydent Republiki Kazachstanu. Przedstawił on swoje memorandum z kilkoma interesującymi punktami, które zostało wśród uczestników ciepło przyjęte. W artykule został zaprezentowany skrót przedstawionego programu.