Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Rosja ustala z partnerami z ЕАЭС zasady wyczerpania praw i importu równoległego

Opublikowano w Prawo

Unia Euroazjatycka

Zasady te dotyczą sytuacji gdy importer lub podmiot posiadający prawa wyłączne do znaku towarowego wprowadzi na obszar celny po raz pierwszy towar opatrzony określonym znakiem towarowym. Otwiera to możliwość każdemu innemu przedsiębiorcy do importu określonego towaru na własną rękę. Przykład Unii Europejskiej wykazał, ze jest to sprawa pryncypialna w budowaniu wspólnego rynku.

Służby celne Białorusi, Polski i Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej przeprowadziły konferencję na temat zmian "zasady miejsca rezydencji" w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Opublikowano w Prawo

Unia Euroazjatycka

W punkcie odprawy celnej "Bruzgi-2" odbyło się spotkanie przedstawicieli służb celnych z Białorusi, Polski i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Celem było omówienie możliwości zniesienia "zasady rezydencji" w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (ЕАЭС), poinformowała służba prasowa Państwowego Komitetu Celnego.