Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Rozmowa z Vladimirem Nefedovem - szefem Przedstawicielstwa Handlowego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Polsce (vol. 2)

Opublikowano w Gospodarka

 

Vladimir Nefedov jest szefem Przedstawicielstwa Handlowego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

 

6. Klasyk zadałby w tym momencie pytanie „Czto diełat'?" Co Pan sugeruje polskim przedsiębiorcom?

  Wyrzucić uprzedzenia polityczne i działać: opracowywać nowe wspólne projekty, szukać partnerów w Rosji, zapraszać ich do współpracy.

 W rzeczywistości pragnienie, aby powrócić do normalnego handlu i stosunków gospodarczych i zatrzymać bezsensowną wojnę „na sankcję" jest coraz częściej postrzegane nie tylko w polskich kręgach gospodarczych, ale również w kręgach politycznych. W związku z tym, nie mogę zapomnieć przywołać pozytywny znak, że w dniu 2 kwietnia tego roku na posiedzeniu Rady Najwyższej PSL wydano rezolucję skierowaną do władz europejskich i polskich do podjęcia kroków w celu zniesienia ograniczeń ekonomicznych nałożonych przez Unię Europejską na Rosję.

7. Uczestniczy Pan często w Forach Gospodarczych. Proszę powiedzieć, jakie głosy słyszy Pan od przedstawicieli polskiego biznesu?

Przedsiębiorstwa, tak jak powiedziałem, myślą w oparciu o dużo bardziej racjonalne zasady niż politycy. Polscy przedsiębiorcy wykorzystują wszystkie Fora Ekonomiczne, aby z nami rozmawiać o praktycznych rzeczach: nowych projektach, warunkach pracy na rynku rosyjskim, ostatecznie o problemach, które utrudniają rozwój handlu dwustronnego. Niestety nie mogę powiedzieć tego samego o kontaktach na poziomie polsko-rosyjskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej, która nie była zwoływana dla omówienia tych kwestii już prawie przez 3 lata. Mam nadzieję, że obecny rząd polski podejmie inne podejście do tej bardzo ważnej formy kontaktów dwustronnych.

8. W zeszłym roku ze swoją misją gospodarczą przyjeżdżała Republika Tatarstanu. Proszę powiedzieć, czym ten podmiot Federacji różni się od innych? Jakie są jego atuty?

Republika Tatarstanu jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Rosji. Wedle najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, jest tradycyjnie jednym z liderów Federacji Rosyjskiej. Wystarczy powiedzieć, że w 2015 roku Tatarstan zajął pierwsze miejsce w krajowym rankingu «Klimat Inwestycyjny w Federacji Rosyjskiej», opracowanym przez Agencję Strategicznych Inicjatyw na Rzecz Promowania Nowych Projektów. Proszę spojrzeć na stronę Portalu Inwestycyjnego Tatarstanu (invest.tatar.ru). W 2014 roku pod względem wielkości produktu regionalnego brutto Tatarstan zajął 7. miejsce w Rosji; pod względem produkcji rolnej - 3 miejsce; pod względem produkcji przemysłowej oraz inwestycji w środki trwałe - 5 miejsce; budownictwie - 6 miejsce, budownictwie mieszkaniowym oraz handlu detalicznym - 8 miejsce. Nawiasem mówiąc Kazań wszedł do pierwszej dziesiątki miast w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej opracowanej przez magazyn Forbes.

Myślę, że ciężko będzie wymienić wszystkie zalety Tatarstanu w ramach jednego wywiadu, dlatego polecam, aby dowiedzieć się więcej o tym regionie na łamach biznes przewodnika opracowanego dla tego regionu:

(http://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/69e/invest-in-tatarstan -_- inwestor-guide-2015.pdf)

9. Na uwagę zasługuje również Obwód Kaliningradzki oraz tamtejsza Izba Przemysłowo-handlowa. Proszę powiedzieć, o potencjale tego obwodu i scharakteryzować tą izbę?

Ze względu na położenie geograficzne dla Obwodu Kaliningradzkiego Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestycyjnych. W tak zwanym okresie "przedsankcyjnym", obroty handlu zagranicznego tego regionu z Polską wynosiły około 1 mld dolarów. W tym obrocie dominował import polskich towarów (80% obrotów). Głównymi towarami wysyłanymi z Polski były produkty żywnościowe (około 25%), ale teraz ze znanych powodów liczba ta wynosi zero. Ponadto Kaliningrad aktywnie kupuje z Polski produkty przemysłu chemicznego, drewno, celulozę, oraz produkcję papierniczą, maszyny i urządzenia. Obwód Kaliningradzki z kolei dostarcza do Polski artykuły spożywcze i surowce do ich produkcji (86%), nawozy sztuczne (o 4,4%), metale nieżelazne i wyroby z nich (3,6%).

Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest rzeczywiście jednym z najbardziej prężnych rosyjskich izb regionalnych i naturalnie niekwestionowanym liderem pod względem aktywności współpracy z Polską. Co roku udziela ona wsparcie dla 10-12 międzynarodowych imprez z udziałem polskiego biznesu. Szczególnie pomyślnie rozwija współpracę z Izbą Warmińsko-Mazurską Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Międzynarodowymi Targami w Łodzi, Zunifikowanym Klastrem w Elblągu, Centrum Wystawowym Expo "Ostróda".

Ja, jako szef rosyjskiego Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce z pewnością doceniam tę działalność i jestem gotowy do udzielania naszym Kaliningradzkim kolegom niezbędnego wsparcia i pomocy.

10 Na 16-18 czerwca planowane jest ważne forum w Sankt Petersburgu. Proszę powiedzieć więcej o tym forum. Na ile przydatne jest ono dla polskich uczestników?

Petersburskie Międzynarodowe Forum Gospodarcze (PMFG) jest wiodącym rosyjskim forum gospodarczym. Odbywa się od 1997 roku, a w 2006 roku patronem całej imprezy został Prezydent Federacji Rosyjskiej. Bez żadnej przesady mogę powiedzieć, że obecnie PMFG jest jednym z wiodących forów, na którym istnieje interakcja z przedstawicielami środowisk biznesowych. Wystarczy powiedzieć, że odwiedza go rocznie około 10 000 uczestników, reprezentujących największe gospodarki świata, w tym szefowie państw i rządów, przywódcy polityczni, prezesi wielkich firm, czołowi eksperci światowi, przedstawiciele mediów międzynarodowych. Również przedstawiciele polskiego rządu oraz wielkiego biznesu z Polski wielokrotnie brali w nim udział.

W tym roku udział PMFG odbędzie się pod hasłem: "Na progu nowej rzeczywistości gospodarczej." Dyskusje będą odbywać się w pięciu kluczowych obszarach:

    "Poszukiwanie nowych bodźców rozwojowych. Wychodząc poza horyzont"

    "Zdając sobie sprawę z potencjału gospodarczego Rosji"

    "Nowa dynamika geo-ekonomiczna"

    "Życie w dobie innowacji"

    "Czynnik ludzki w gospodarce"

W ramach XX Petersburskiego Międzynarodowego Forum Gospodarczego tradycyjnie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród "Global Energy" oraz Szczyt Przedsiębiorstw energetycznych, na którym będą uczestniczyli wybitni przedstawiciele branży z całego świata.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw na forum PMFG zostanie zorganizowane specjalne przedsięwzięcie - II Rosyjski Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Będzie się to odbywać w tak zwany "zerowy" dzień. Całość materiałów i program PMFG można znaleźć online na stronie: http://forumspb.com/ru/ lub na stronie naszej Misji Handlowej http://pol.ved.gov.ru

Dziękuję za rozmowę.

-Dziękuję.

 

Tags: Rosja Vladimir Nefedov