Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Łotwa historia i teraźniejszość. Rozmowa z Ekscelencją Ilgvars Kļava

Opublikowano w Polityka

Ambasador Ilgvars Kļava

 

Ambasador Ilgvars Kļava od 2013 ambasador Łotwy w Polsce, od 2014 ambasador w Rumunii i Bułgarii. Był również dyrektorem Departamentu Stosunków Wielostronnych oraz Departamentu Polityki Bezpieczeństwa. W latach 2004–2008 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2008 do 2013 był ambasadorem Łotwy w Niemczech, zaś w latach 2011–2013 w Kuwejcie. Odznaczony m.in. Orderem Westharda II klasy.

Memorandum Nursułtana Nasarbajewa- „XXI wiek- świat bez wojen”

Opublikowano w Polityka

 

W trakcie ubiegłotygodniowego szczytu w Waszyngtonie spotkali się przywódcy wielu państw świata. Wśród uczestników był obecny również Nursułtan Nasarbajew- prezydent Republiki Kazachstanu. Przedstawił on swoje memorandum z kilkoma interesującymi punktami, które zostało wśród uczestników ciepło przyjęte. W artykule został zaprezentowany skrót przedstawionego programu.