Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

Tako rzecze Zaratustra

Opublikowano w Turystyka/ Podróże

Być w Azerbejdżanie, krainie płonącej ziemi i nie zobaczyć płonących skał, to tak naprawdę nie zobaczyć Azerbejdżanu. Płonące skały są zjawiskiem ciekawym. Połączone ze świątynią Ateshgach stanowią ciekawe spędzenie dnia na obrzeżach Baku.

Pałac szirwan-szachów: historia zaklęta w kamieniu

Opublikowano w Turystyka/ Podróże

Pałac szachów Szirwanu

Wycieczka do pałaców szirwanszachów, serca starego miasta (tzw. Ichkieri-Szecher) jest wyprawą przez stulecia. W architekturze tego miasta i pałacu widoczne są trudne losy tego obszaru: państw istniejących na przestrzeni wieków, a zwłaszcza państwa szachów Szirwanu, jego zależności od imperium perskiego oraz tureckiego, a następnie upadku.

Rosja ustala z partnerami z ЕАЭС zasady wyczerpania praw i importu równoległego

Opublikowano w Prawo

Unia Euroazjatycka

Zasady te dotyczą sytuacji gdy importer lub podmiot posiadający prawa wyłączne do znaku towarowego wprowadzi na obszar celny po raz pierwszy towar opatrzony określonym znakiem towarowym. Otwiera to możliwość każdemu innemu przedsiębiorcy do importu określonego towaru na własną rękę. Przykład Unii Europejskiej wykazał, ze jest to sprawa pryncypialna w budowaniu wspólnego rynku.